Factureringsvoorwaarden

·        Factureringsvoorwaarden

Laatst bijgewerkt op 1 januari 2023

·        VOORWAARDEN AANKOOPTRANSACTIE

Je bent aan de volgende voorwaarden onderworpen, wanneer je bij ons winkelt.

  1. De prijs van het product is inclusief belastingen, de koper hoeft geen andere belastingen te betalen.
  2. De prijs van het product is onderhevig aan wijzigingen door onze winkel.
  3. Je moet de informatie zorgvuldig lezen voordat je de betaling verricht, er zal onmiddellijk een bevestigingsmail van de bestelling naar je worden toegezonden.
  4. Wij bewaren je betalingsgegevens niet.
  5. Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid, en alle verkopen zijn beperkt in aantal en tijd. Door de aard van online voorraadbeheer kunnen er uitverkochte voorraden ontstaan in het fysieke magazijn. Wij proberen je altijd op de meest efficiënte en nauwkeurige manier van dienst te zijn. En als een besteld artikel niet beschikbaar is, zullen we je zo snel mogelijk op de hoogte brengen.
  6. Verzendtijden kunnen afhankelijk van beschikbaarheid variëren en daarnaast kunnen ze onderworpen zijn aan eventuele vertragingen als gevolg van postvertragingen of overmacht, zaken waar wij niet verantwoordelijk voor zijn.
  7. Om aankopen te doen op onze website moet je ouder zijn dan 18 jaar en in het bezit zijn van een geldige krediet- of debet kaart, die is uitgegeven door een bank die voor ons aanvaardbaar is. Onze winkel behoudt zich het recht voor om elk verzoek van je te weigeren. Als je bestelling wordt geaccepteerd, stellen wij je daarvan per e-mail op de hoogte en wij bevestigen de identiteit van de partij waarmee je een contract hebt afgesloten. Wanneer je een bestelling plaatst, dan verbind je je ertoe dat alle gegevens die je ons verstrekt waarheidsgetrouw en juist zijn, dat je een bevoegde gebruiker bent van de krediet- of debet kaart die je gebruikt om uw bestelling te plaatsen, en dat je voldoende geld hebt om de kosten van de goederen te dekken. De kosten van buitenlandse producten en diensten kunnen fluctueren. Alle geadverteerde prijzen zijn onderhevig aan dergelijke wijzigingen.
·        KOOPOVEREENKOMST
  • (a) Ons contract
   Je ontvangt wanneer je een bestelling plaats een e-mail ter bevestiging van de bestelling: deze e-mail is slechts een bevestiging en vormt geen aanvaarding van je bestelling. Er ontstaat pas een contract tussen ons wanneer wij je per e-mail de bevestiging sturen dat de door jou bestelde goederen zijn verzonden. Alleen de goederen die op het moment van verzending in de verzonden bevestigingsmail worden genoemd, maken deel uit van het gevormde contract.
  • (b) Prijzen en beschikbaarheid
   Hoewel wij er altijd proberen voor te zorgen dat alle details, beschrijvingen en prijzen die op de website staan accuraat zijn, kunnen er soms fouten optreden. Als wij een fout ontdekken in de prijs van de door jou bestelde goederen, dan zullen wij je hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte brengen en je de mogelijkheid bieden om je bestelling tegen de juiste prijs opnieuw te bevestigen, of te annuleren.
   Als wij niet in staat zijn om contact met je op te nemen, dan behandelen wij de bestelling als geannuleerd. Als je annuleert wanneer je bestelling nog niet is afgedrukt maar je wel al betaald hebt voor de goederen, dan krijgt je het volledige bedrag terug. Er zullen extra leveringskosten in rekening gebracht worden; dergelijke extra kosten worden, indien van toepassing, duidelijk aangegeven en ze worden opgenomen in de "Totale Kosten".
  • (c) Betaling
   Na ontvangst van je bestelling voeren wij een standaard autorisatiecontrole op je betaalkaart uit om er zeker van te zijn dat er voldoende geld is om de transactie uit te voeren. Je kaart wordt gedebiteerd zodra de autorisatie is ontvangen. Het geld dat bij het debiteren van je kaart wordt ontvangen, wordt behandeld als een aanbetaling op de totale waarde van de goederen die je wenst te kopen. Zodra de goederen zijn verzonden en je een bevestigingsmail hebt ontvangen, worden de als aanbetaling betaalde bedragen gebruikt als tegenprestatie voor de waarde van de goederen die je hebt gekocht, zoals ook vermeld staat in de bevestigingsmail.
·        BETALINGSVOORSCHRIFTEN:
  • Je moet 100% van de waarde van de bestelling in één keer betalen, inclusief de waarde van de artikelen en de verzendkosten.
  • Valuta: EUR
·        BETALINGSMETHODEN:
  • Wij bieden betaling met: Paypal, Viva Wallet en Credit Card
  • Aanvaardbare creditcards: Visa, MasterCard, JCB, American Express, Maestro en Dicover.
·        VERBODSBEPALINGEN

Je mag geen misbruik maken van deze website. Je mag niet: een criminele overtreding begaan of aanmoedigen; een virus, trojan, worm, logic bomb of enig ander materiaal dat kwaadwillig, technologisch schadelijk, in strijd met het vertrouwen of op enigerlei wijze beledigend of obsceen is verzenden of distribueren; hacken in enig aspect van de dienst; gegevens beschadigen; ergernis veroorzaken bij andere gebruikers; inbreuk maken op de rechten van de eigendomsrechten van een andere persoon; ongevraagde reclame of promotiemateriaal, gewoonlijk “spam” genoemd versturen; of proberen om de prestaties of functionaliteit van enige computerfaciliteiten van of toegankelijk via deze website te beïnvloeden. Het schenden van deze bepaling zou een strafbaar feit zijn en ons bedrijf zal een dergelijke schending melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en jouw identiteit aan hen bekendmaken.

We will not be liable for any loss or damage caused by a distributed denial-ofservice attack, viruses or other technologically harmful material that may infect your computer equipment, computer programs, data or other proprietary material due to your use of this Website or to your downloading of any material posted on it, or on any website linked to it. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade wat veroorzaakt is door een verspreide denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat je computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan besmetten als gevolg van jouw gebruik van deze website of het door het downloaden van materiaal dat op deze website of op een daaraan gekoppelde website is geplaatst.

·        UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Het materiaal dat op deze website wordt weergegeven, wordt geleverd zonder enige garanties, voorwaarden of garanties met betrekking tot de juistheid ervan. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt vermeld, voor zover toegestaan door onze wetgeving en haar leveranciers, contentproviders en adverteerders hierbij uitdrukkelijk alle voorwaarden, garanties en andere voorwaarden uit die anders zouden kunnen worden geïmpliceerd door statuten, gewoonterecht of de wet van billijkheid en is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, met inbegrip van maar zonder beperking tot enige directe, indirecte, speciale, gevolgschade, punitieve of incidentele schade, of schade voor verlies van gebruik, winst, gegevens of andere immateriële activa, schade aan goodwill of reputatie, of de kosten van aanschaf van vervangende goederen en diensten, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik, onvermogen tot gebruik, prestaties of storingen van deze website en alle materialen die daarop zijn geplaatst, ongeacht of dergelijke schade te voorzien was of voortvloeit uit contract, onrechtmatige daad, billijkheid, restitutie, krachtens de wet, het gewoonterecht of anderszins. Dit heeft geen invloed op onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid, noch voor frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, verkeerde voorstelling van een fundamentele kwestie of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

·        LINKEN NAAR WEBSITE

Je mag naar onze homepage linken, op voorwaarde dat je dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt, maar je mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie suggereert , goedkeuring of goedkeuring van onze kant waar er geen bestaat. Je mag geen link plaatsen vanaf een website die niet je eigendom is. Deze website mag op geen enkele andere site worden geframed en je mag ook geen link plaatsen naar een ander deel van deze website dan de startpagina. We behouden ons het recht voor om de koppelingstoestemming zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken. Behalve waar uitdrukkelijk het tegendeel wordt vermeld, zijn alle personen (inclusief hun namen en afbeeldingen), handelsmerken van derden en afbeeldingen van producten, diensten en/of locaties van derden op deze website op geen enkele manier geassocieerd met, gekoppeld aan of gelieerd aan onze website en je mag niet vertrouwen op het bestaan van een dergelijke verbinding of affiliatie. Alle handelsmerken/namen op deze website zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren van handelsmerken. Wanneer naar een handelsmerk of merknaam wordt verwezen, wordt deze uitsluitend gebruikt om de producten en diensten te beschrijven of te identificeren en wordt op geen enkele manier beweerd dat dergelijke producten of diensten worden onderschreven door of verbonden zijn met onze winkel.

·        KLACHTEN

Wij hanteren een klachtenbehandelingsprocedure die wij zullen gebruiken om te proberen geschillen op te lossen wanneer deze zich voor het eerst voordoen, laat het ons weten als je klachten of opmerkingen hebt.

·        ONTHEFFING

Indien u deze voorwaarden schendt en wij geen actie ondernemen, zullen wij alsnog gerechtigd zijn onze rechten en rechtsmiddelen te gebruiken in elke andere situatie waarin je deze voorwaarden schendt.